O mnie

Zdjęcie autora bloga

Wszystko, co obecnie robię skupia się wokół proaktywnego wspierania różnorodności i włączania do życia społecznego osób słabszych i wykluczanych, mających mniejsze szanse w dostępie do wiedzy i rynku pracy. W związku z tym szczególnie interesuje mnie społeczna odpowiedzialność biznesu oraz uczelni. Wraz z moimi współpracownikami, staram się rozwijać ideę Menedżera Jutra, czyli ludzi, którzy dostrzegają potencjał wszędzie tam, gdzie nie widzą go jeszcze inni. Cenię innowacje społeczne, które są motorem działania takich właśnie liderów oraz stanowią ważny czynnik dla zrównoważonego rozwoju.  Różnorodność w społeczeństwie to dla mnie bogactwo, a nie zagrożenie, dlatego też wspieram mniejszości, których spokojne funkcjonowanie jest fundamentem każdej, zdrowej demokracji.

Na co dzień kieruję Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ i Fundacją Menedżerowie Jutra MOFFIN. Należę też do międzynarodowej sieci innowatorów społecznych Ashoki, która skupia ludzi z całego świata, pracujących na rzecz dobra wspólnego. Z wykształcenia jestem politologiem. Nauki polityczne ze specjalizacją dziennikarską ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim i uważam tę wiedzę za bardzo cenną w rozumieniu otaczającej nas rzeczywistości, która niezwykle dynamicznie się zmienia. Byłem dziennikarzem radiowym oraz reportażystą, współpracującym ze Studiem Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia.

Irek Białek